วิธีการสั่งซื้อ

เลือกแบบกระบอกน้ำที่ชอบ
พร้อมส่งโลโก้ที่ต้องการสกรีน
และแจ้งจำนวนที่ต้องการผลิต

ทีมงานสรุปงาน
สรุปค่าใช้จ่ายให้

ชำระเงินมัดจำ 50%
เพื่อเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิต

ทีมงานส่งแบบให้ตรวจสอบ
เพื่อยืนยันความถูกต้องของโลโก้
ก่อนเข้าสู่กระบวนการสกรีน

รอผลิตประมาณ 30-45 วัน

ทีมงานโทรแจ้งเมื่อสินค้าเสร็จ
เพื่อให้ลูกค้าชำระยอดส่วนที่เหลือ
ก่อนเข้ารับสินค้า

สั่งซื้อสินค้า / ติดต่อสอบถาม